Hænderne op! Det er Færdselsloven § 32

Færdselslov

§ 32

Stk. 2. Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning. Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden skal kørende give tegn, når det er påkrævet til vejledning for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en arm rækkes vandret ud til siden.

Stk. 3. Kørende, der standser eller hurtigt nedsætter hastigheden, skal give tegn, når det er påkrævet til vejledning for andre. Tegnet skal gives ved brug af stoplygte, hvor anbringelse heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en arm rækkes i vejret.

Stk. 4. De tegn, der nævnes i stk. 2 og 3, skal gives i god tid før den påtænkte manøvre og på en tydeligt synlig og utvetydig måde. Tegngivningen skal senest være ophørt, når den pågældende manøvre er afsluttet.

Og hvad betyder det så?
Det betyder at det er lovpligtigt at give signal når man stopper eller drejer – også selv om man er på cykel.
Mange tror at det bare er noget nogen gør for at være flinke, men det er rent faktisk en forseelse der kan takseres med en bøde.

Dog har politiet for ganske nyligt udtalt at det ,ligesom at tale i mobiltelefon mens man cykler, ligger under deres bagatelgrænse, men hvis de en dag skulle tage fat, så er der vist masser af kroner at hente til statskassen. De penge kan så passende bruges til trafikkurser til unge kvindelige cyklister, for af en eller anden grund er det altid dem, der bliver mejet ned af højresvingende lastbiler.

Og der er ikke nogen der skal fortælle mig at lastbilchaufførerne ikke får øje på de unge kvindelige cyklister. De har mange års træning i at spotte den slags på miles afstand…


[tag]cyklister, færdsel, lov, bøde[/tag]

Related Posts