Jeg får spat!!!

Af og til er man ved at få spat af et eller andet og det kan der sikkert også være en god grund til hvis ikke lige det var fordi at spat er:

“… en halthedssygdom i hasens små led, de såkaldete glideled, hvor ledbrusken nedbrydes, og der kommer forandringer i knoglerne under denne. Knoglenydannelser kan gøre, at ledspalterne forsvinder helt – her taler man om at leddene ankylosere.”

En hestesygdom!


[tag]spat,hest,sygdom[/tag]

Related posts

Related Posts

Japansk ordsprog
Minced Oaths – at bande uden at bande
Sportsmetaforer #11