Twitter Updates for 2009-09-10

  • Börjar jobba i Malmö från måndag!!! Da måste jag värkligen lära svenska 😀 #

Related posts

Tags: tweets, twitter,